Velkommen til Hellandhus sin hjemmeside.

 

Vi i Hellandhus mener at den beste måten å presentere vår virksomhet på, er å åpne døren til verkstedet og vise hvordan vi arbeider.  Derfor er denne hjemmesiden først og fremst et arbeidsredskap. Vi bruker den til å kommunisere med.  Nedenfor finner du prosjekter som nabovarsles og derfor er lagt ut til offentlig innsyn.  Du vil finne prosjekter som skal ut på anbud.  Noen ganger legger vi også bare ut ting vi jobber med.  På denne måten håper vi du kan få et inntrykk både av vår arbeidsmåte og av arkitekturen vi står for.  God fornøyelse.

 

 


Stillaset revet i Beverveien PDF Skriv ut E-post
torsdag 14. februar 2013 23:03

Huset i Beverveien 19 har fått vedlikeholdsfrie fasader.  De består delvis av pussede fasadeplater (system STO) og delvis av en egendesignet kledningstype i Accoya.  Accoya er hurtigvoksende furu fra New Sealand som er industrielt behandlet ved at den kokes i eddik og tørkes.  Accoya er formstabilt, utvider seg knapt og tåler å stå i fuktig miljø i lang tid.  Treet vil over tid få en naturlig, sølvgrå farge.  Slike fasader er relativt kostbare. Prisen pr. m2 nærmer seg det dobbelte av det en vanlig dobbeltfalset trekledning koster før denne er behandlet med maling eller beis.  Tar man imidlertid levetidskostnadene i betraktning, kan denne typen fasadebehandlig lett forsvares.

Under utføringen av pussarbeidene nå i den kalde årstid har det vært nødvendig å holde veggene tildekket.  I dag ble stillas og pressenning revet.  Et stort øyeblikk for arkitekten som sier seg fornøyd med resultatet.

 

 
Sælenveien 36 er nå byggemeldt PDF Skriv ut E-post
tirsdag 22. januar 2013 11:44

I Sælenvegen 36 står det i dag en ensom underetasje som er den delen som ble bygget av en tidligere byggemeldt stor enebolig.  Det står også et eldre bolighus som var forutsatt revet i forbindelse med dette prosjektet.  Vår tiltakshaver vil nå bygge en moderen enebolig på denne atraktive utsiktstomten ved Sælenvannet.  I utformingen har vi tatt utgangspunkt i den eksisterende underetasjen. Vi har imidlertid gitt et helt annet svar på disse formene enn det som var forutsatt i de opprinnelige tegningene. Sælenvegen 36 vil nå framstå som et attraktiv, moderne enebolig med utleiedel.  Utleieleiligheten blir gjort tilgjengelig for rullestolbruker.

 

Da eksisterende underetasje ligger noe nærmere nabo i nord enn 4 meter, har nabo i Sælenveien 68 nå skrevet under på en erklæring om at han godtar plasseringen.  Det er nå levert søknad om rammetillatelse for tiltaket..

Trykk les mer nedenfor for å se alle dokumenter i byggesaken.

Sist oppdatert torsdag 14. februar 2013 21:39
Les mer …
 
Årstad, Gnr.158 bnr. 45 mfl. Solheimsgaten PDF Skriv ut E-post
fredag 11. januar 2013 14:32

 

 

Arbeidet med reguleringsplanen i Solheimsgaten 58 har nå tatt til.  Varslingsbrev ble sendt naboer og høringsinstanser den 10 januar.  Oppstartannonse kommer i Bergens Tidende den 16. januar.  Frist for innspill er 16 februar. 

Sist oppdatert lørdag 12. januar 2013 16:18
 
Nytt nabovarsel Slireveien 8 PDF Skriv ut E-post
onsdag 15. august 2012 14:39

 

På tross av en 40 år gammel reguleringsplan for Slireveien som neppe noen gang blir gjennomført, har Oslo kommune bestemt at det må søkes dispensasjon fra krav om opparbeiding av vei, og om avstand til midltlinje regulert vei.  Dette har gitt oss muligheten til en ny gjennomarbeiding av prosjektet.  Endringene ligger hovedsakelig i en mer detaljert utforming av utomhusarealene.  Det er nå vist en bro fra hagen til takterrassen, noe som knytter utearealene nærmere arealene inne. Dra musen over bildet for å se bygget fra flere sider.  Trykk les mer nedenfor for å se alle dokumenter i saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert onsdag 15. august 2012 16:13
Les mer …
 
Jervveien 62 innsendt etter endring PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. desember 2011 17:37

Søknad om rammetillatelse for Jervveien 2 er nå sendt inn.  Før vi sendte ble garasjen endret til en dobbeltgarasje.  Dette gir, ved siden av bedre plass i garasjen, huset mer elegante linjer.  Trapp fra takterrasse til bakken kan nå utføres som ettløpstrapp.  Vi har ikke sett det nødvendig å sende ut nye nabovarsler, da naboenes interesser ikke blir berørt av endringen.  Likevel legger vi ut byggesaken med endrede tegninger nedenfor, slik at interesserte har mulighet til å orientere seg.

 Jervveien 62, Nannestad

Se nedenfor for innsyn i den innsendte byggesaken

Sist oppdatert fredag 16. desember 2011 10:21
Les mer …
 
Tomannsbolig med utleiedel for bratt terreng PDF Skriv ut E-post
fredag 09. desember 2011 08:47

Vår nyeste hustype er en stor tomannsbolig med utleieleiligheter, bergenet for bratt terreng.  Her utnyttes mulighetene i regulerinsplaner som angir utnytting i BYA og angir møne og gesimshøyde.  Husets hjerte blir et stort kjøkken/ spiserom som binder sammen rommene i annen etasje.  Huset bør ligge høyt og fritt med vakker utsikt fra takterrassen forran stuen i tredje etasje. 

Sist oppdatert lørdag 10. desember 2011 15:22
 
Rammetillatelse i Tangenveien 15 PDF Skriv ut E-post
torsdag 08. desember 2011 17:00

Det ble Ja i Svelvik.  Etter en lang tautrekning med kommunen om forståelsen av eldre regler om utnyttingsgrad, fikk vi endelig gjennomslag for vårt syn.  Vi takker Svelvik kommune for rekordrask saksbehandling når vi først var blitt enige.

Tangenveien 15b

Sist oppdatert torsdag 08. desember 2011 17:23
 

 

 

Ansvarsrett