Arkiv

Filter 

 • Nabovarsel i Brolandsveien 15

  Vi legger nå Brolandsveien 15 ut for nabovarsling.  Det vil bli sendt ny søknad etter diverse endringer.  For innsyn i byggesaken trykk les mer nedenfor.  ...
 • Revisjon av anbudsgrunnlag, Beverveien 19

  Det har vært foretatt noen endringer og rettelser i tegninger og beskrivelse.  Nye tegninger og ny beskrivelse finnes ved å følge linken nedenfor.  Anbudsfrist er fortsatt 30/4-2012. ...
 • Nabovarsling i Slireveien 8

  Det er sendt ut nabovarsler for en enebolig i Slireveien 8, Nordstrand i Oslo.  Huset skal bygges i bratt terreng.  Den inneholder en hovedleilighet over tre plan og en utleieleilighet.  Det skal også bygges garasje.  Garasjen, som ligger tett inntil...
 • Beverveien 19 ut på anbud

  Med grunn og betongarbeidene i full gang legges nå øvrige bygnignsmessige fag i Beverveien 19 ut på anbud. Beverveien ligger ved Apeltunvannet i Fana, Bergen.  Tiltaket er en enebolig i 2 etasjer med flatt tak.  Det er bygget en garasje mellom det ...
 • Høvikvien 28b ut på anbud

  Vi har utarbeidet anbudsmateriale for Høvikveien 28b, og håper byggearbeidene snart kan starte.  Tiltakshaver ønser selv å stå for kontrahering.  Anbudshåndteringen vil bli gjort mer eller mindre på frihånd, uten noen formell dato for anbudsåpn...
 • Innsendt søknad om rammetillatelse Hartmannsvei 5b

  Endringen i Hartmannsvei 5b er nå innsendt til Oslo kommune som søknad om rammetillatelse.  Ingen naboer har hatt innsigelser mot tiltaket. Søknaden bygger på at det må være tillatt å opprettholde dagens utnytting på tomten, selv om denne oversti...
 • Varsling Øatlifaret 56

  I Østlifaret 56 i Lørenskog ble det for noen år siden laget et tilbygg til eneboligen som inneholdt garasje og kjeller.  Det ble laget n bred avkjørsel inn til garasjen.  Midt i denne står en stolpe for gatebelysningen.  Nå skal avkjørselen gjø...
 • Nabovarsling i Ladegårdsterrassen 1

  I kjelleren i Lagegårdsterrassen 1 har det, i alle fall siden 60- tallet, befunnet seg en leilighet uten formell godkjenning. Som i de fleste andre hus i dette strøket og mange andre steder i Bergen.  Nå søkes det om å få legalisert leiligheten.  ...
 • Nabovarsling Nannestad

  Hellandhus har nabovarslet denne eneboligen i Nannestad.  Huset er på to etasjer med utleiedel i 1. etg.  Hovedboenheten, som er tegnet for en stor familie med barn i tenårene, har stor kjellerstue med tilhørende ungdomsrom.  Den store stuen i 2. et...
 • Nabovarsling Huldretråkket 64

  Furuhagen Borettslag, som Huldretråkket 64 er en del av, er en samling rekkehus som er usedvanlig godt tilpasset terrenget rundt seg.   Husene ligger sakset i forhold til hverandre, og høydene følger for en stor del terrenget. Saksingen gjør det m...
 • Nabovarsling Observatoriegata

  I Observatoriegata 23 i Vika, et lite steinkast fra Aker Brygge, skal en liten toværelsesleilighet i 4. etg. bli forvandlet til en rommelig bolig over to plan.  Ved å utnytte en mulighet som allerede har vært prøvd i naboleiligheten, skal deler av 5....
 • Tilbygg til Harmannsvei 5b i Oslo

  Hellandhus har tegnet tilbygg till tomannsboligen Harmannsvei 5b i Oslo. Vi har jobbet med å få til et tilbygg som viderefører stilelementer fra det eksisterende huset, samtidig som helt nye legges til.  Huset dobler bruksarealet og blir en hensiktsme...
 • Høvikvien 28b, nabovarsel

  Det er sendt ut nabovarsler for tilbygg til Høvikveien 28b.  Trykk "les mer nedenfor" for å se byggesøknad og tegninger ...
 • Skisser i Glassverkveien snart klare

  Høvik i Bærum er, som beliggenhet betraktet, en av Norges beste adresser.  Men hvordan bygger man eksklusive boliger med utsikt til E18?  Som man vil forstå har støyreduksjon vært det dominerende temaet i dette prosjektet.  I samarbeid med Sinus a...
 • Loftsutbygging i Strømmen

  Vi har i dag sendt inn søknad om rammetillatelse for en loftsutbygging i Strømmen.  Nærmere om tiltaket og utlagte dokumenter nedenfor. ...
 • VI får ny adresse

  Vi har tidligere meldt på denne siden at vi vil flytte.  Nå er det bestemt at flyttingen vil skje i månedsskiftet april/mai. Vår internettforbindelse blir flyttet til ny adresse den 28/4. I forbindelse med det vil hjemmesiden være nede i en forhåpe...
 • Naboinnspill i Brolandsveien 15

  Animasjon: 21 juni fra soloppgang til solnedgang I Brolandsveien 15 har naboer i nr. 13c/d sendt inn merknader til tiltaket.  Merknadene går på solforhold på nabotomten, og var vedlagt et enkelt soldiagram. Nedenfor kan du få tilgang til naboens...
 • Nabovarsling Kolstien 85a

  Vi sender nå ut nabovarsler for ombygging av Kolstien 85A. For å lese mer om tiltaket og se dokumenter i søknaden følger du linken "les mere" nedenfor.  Tiltaket innebærer en påbygging av en del av huset for to nye soverom og bad.  I tillegg blir...
 • Hellandhus overtar søkeransvar i Nystuveien 27

  Hellandhus overtar søkeransvaret for to løpende byggesaker i Nystuveien 27. ...
 • Krohnhaugen 4, nabovarsling

          Vi sender nå ut nabovarsling for en bruksendring i Krohnhaugen 4, Bergen.  Prosjektet innebærer i hovedsak legalisering av allerede utførte arbeider.   De viktigste endringene fra dagens situasjon blir at loftet blir selvstendig l...

 

 

Ansvarsrett