Velkommen til Hellandhus sin hjemmeside.

 

Vi i Hellandhus mener at den beste måten å presentere vår virksomhet på, er å åpne døren til verkstedet og vise hvordan vi arbeider.  Derfor er denne hjemmesiden først og fremst et arbeidsredskap. Vi bruker den til å kommunisere med.  Nedenfor finner du prosjekter som nabovarsles og derfor er lagt ut til offentlig innsyn.  Du vil finne prosjekter som skal ut på anbud.  Noen ganger legger vi også bare ut ting vi jobber med.  På denne måten håper vi du kan få et inntrykk både av vår arbeidsmåte og av arkitekturen vi står for.  God fornøyelse.

 

 


Jervveien 62 innsendt etter endring PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. desember 2011 17:37

Søknad om rammetillatelse for Jervveien 2 er nå sendt inn.  Før vi sendte ble garasjen endret til en dobbeltgarasje.  Dette gir, ved siden av bedre plass i garasjen, huset mer elegante linjer.  Trapp fra takterrasse til bakken kan nå utføres som ettløpstrapp.  Vi har ikke sett det nødvendig å sende ut nye nabovarsler, da naboenes interesser ikke blir berørt av endringen.  Likevel legger vi ut byggesaken med endrede tegninger nedenfor, slik at interesserte har mulighet til å orientere seg.

 Jervveien 62, Nannestad

Se nedenfor for innsyn i den innsendte byggesaken

 icon P615_Søknad_om_rammetillatelse (484.66 kB 2011-12-15 17:51:32)

icon P615_Gjennomføringsplan (245.06 kB 2011-12-15 17:51:59)

icon P615_SkisserB_-_Sheet_-_A200_-_Situasjonsplan (894.12 kB 2011-12-15 17:48:28)

icon P615_SkisserB_-_Sheet_-_A201_-_Plan (159.9 kB 2011-12-15 17:49:01)

icon P615_SkisserB_-_Sheet_-_A205_-_Fasader (110.03 kB 2011-12-15 17:49:26)

icon P615_SkisserB_-_Sheet_-_A206_-_Illustrasjoner (362.43 kB 2011-12-15 17:50:12)

icon P615_SkisserB_-_Sheet_-_A210_-_Snitt_A-A (220.26 kB 2011-12-15 17:5)

0:42

Sist oppdatert fredag 16. desember 2011 10:21
 

 

 

Ansvarsrett