Velkommen til Hellandhus sin hjemmeside.

 

Vi i Hellandhus mener at den beste måten å presentere vår virksomhet på, er å åpne døren til verkstedet og vise hvordan vi arbeider.  Derfor er denne hjemmesiden først og fremst et arbeidsredskap. Vi bruker den til å kommunisere med.  Nedenfor finner du prosjekter som nabovarsles og derfor er lagt ut til offentlig innsyn.  Du vil finne prosjekter som skal ut på anbud.  Noen ganger legger vi også bare ut ting vi jobber med.  På denne måten håper vi du kan få et inntrykk både av vår arbeidsmåte og av arkitekturen vi står for.  God fornøyelse.

 

 


Nytt nabovarsel Slireveien 8 PDF Skriv ut E-post
onsdag 15. august 2012 14:39

 

På tross av en 40 år gammel reguleringsplan for Slireveien som neppe noen gang blir gjennomført, har Oslo kommune bestemt at det må søkes dispensasjon fra krav om opparbeiding av vei, og om avstand til midltlinje regulert vei.  Dette har gitt oss muligheten til en ny gjennomarbeiding av prosjektet.  Endringene ligger hovedsakelig i en mer detaljert utforming av utomhusarealene.  Det er nå vist en bro fra hagen til takterrassen, noe som knytter utearealene nærmere arealene inne. Dra musen over bildet for å se bygget fra flere sider.  Trykk les mer nedenfor for å se alle dokumenter i saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon P638_Søknad2_om_rammetillatelse

icon P638_Gjennomføringsplan2_ver1

icon P638_A200_Situasjon

icon P638_A201_1.etg

icon P638_A202_2. etg

icon P638_A203_3.etg

icon P638_A204_Aksiometri nordvest

icon P638_A205_Aksiometri nordøst

icon P638_A207_Øst

icon P638_A208_Sør

icon P638_A209_Nord

icon P638_A210_Vest

icon P638_A211_Snitt_A-A

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A212_-_Arealer_uteopphold

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A213_-_Utomhusplan

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A215_-_Terrengsnitt

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A216_-_Avkjøringsplan

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A217_-_Beregning_BYA

icon P638_Slireveien_8_Byggemelding_2eksisterende_vei_b_-_Sheet_-_A218_-_Gjennomsnittlig_terrenghøyde

icon P638_Dispensasjonssøknad

icon P638_Estetisk_redegjørelse

icon P638_Erklæring_fra_nabo

Sist oppdatert onsdag 15. august 2012 16:13
 

 

 

Ansvarsrett