Velkommen til Hellandhus sin hjemmeside.

 

Vi i Hellandhus mener at den beste måten å presentere vår virksomhet på, er å åpne døren til verkstedet og vise hvordan vi arbeider.  Derfor er denne hjemmesiden først og fremst et arbeidsredskap. Vi bruker den til å kommunisere med.  Nedenfor finner du prosjekter som nabovarsles og derfor er lagt ut til offentlig innsyn.  Du vil finne prosjekter som skal ut på anbud.  Noen ganger legger vi også bare ut ting vi jobber med.  På denne måten håper vi du kan få et inntrykk både av vår arbeidsmåte og av arkitekturen vi står for.  God fornøyelse.

 

 


Sælenveien 36 er nå byggemeldt PDF Skriv ut E-post
tirsdag 22. januar 2013 11:44

I Sælenvegen 36 står det i dag en ensom underetasje som er den delen som ble bygget av en tidligere byggemeldt stor enebolig.  Det står også et eldre bolighus som var forutsatt revet i forbindelse med dette prosjektet.  Vår tiltakshaver vil nå bygge en moderen enebolig på denne atraktive utsiktstomten ved Sælenvannet.  I utformingen har vi tatt utgangspunkt i den eksisterende underetasjen. Vi har imidlertid gitt et helt annet svar på disse formene enn det som var forutsatt i de opprinnelige tegningene. Sælenvegen 36 vil nå framstå som et attraktiv, moderne enebolig med utleiedel.  Utleieleiligheten blir gjort tilgjengelig for rullestolbruker.

 

Da eksisterende underetasje ligger noe nærmere nabo i nord enn 4 meter, har nabo i Sælenveien 68 nå skrevet under på en erklæring om at han godtar plasseringen.  Det er nå levert søknad om rammetillatelse for tiltaket..

Trykk les mer nedenfor for å se alle dokumenter i byggesaken.

icon P768_Søknad+om+rammetillatelse

icon P768_Gjennomføringsplan

icon P768_Søknad+om+ansvarsrett_Hellandhus

icon P768_Samsvarserklæring_1_Hellandhus

icon P758_A200__Situasjonsplan

icon P758_A201_ET_1

icon P758_A202_ET2

icon P758_A203_Underetasje

icon P758_A204__Eksisterende_situasjon

icon P758_A205_Fasade_Øst_og_sør

icon P758_A206___Fasade_vest_og_nord

icon P758_A207___Snitt_A-A

icon P758_A210_Aksiometri

icon P758_Kvittering_for_nabovarsel

icon P758_Opplysninger_gitt_i_nabovarsel

icon P758_Naboerklæring

icon P758_Redegjørelse_utforming

icon P768_Boligspesifikasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert torsdag 14. februar 2013 21:39
 

 

 

Ansvarsrett