PDF Skriv ut E-post
søndag 27. februar 2011 18:17

Om oss

Hellandhus ble stiftet våren 2010. Vår forretningside er å drive arkitektvirksomhet rettet mot både private og profesjonelle aktører.  Selv om firmaet er ganske nystiftet, bygger vi videre på kompetansen til vår faglige leder, som har 25 års erfaring som sivilarkitekt.

Det å bygge er noe de fleste gjør bare en gang i livet.  Man møter da på et uoversiktlig og komplisert saksfelt som kan virke ugjennomtrengelig for legfolk.   Løsningen mange velger er da å oppsøke et ferdighusfirma som kan gi faste priser på produkter man kan velge ut fra en katalog.  Dette forenkler selvfølgelig byggeprosessen vesentlig, selv om sluttproduktet skjelden har den kvaliteten som kan tilbys i et arkitekttegnet hus.

Vi ønsker å gjøre møtet med arkitekten enklere for folk.  Dette kan skje på flere måter.  Etterhvert vil vi utvikle en huskatalog, der man kan velge i flere hustyper på samme måte som hos ferdighusfirmaene.  Hos oss kjøper man da bare arkitekttjenstene, men vi er gjerne behjelpelig med å innhente priser på utførelsen fra byggefirmaer.  I slike tilfeller kan vi forestå hele prosessen.  Dette kan bidra til en bedre økonomi i prosjektet.

Vi kan også vurdere ditt prosjekt fra grunnen av (uavhengig av katalogen)  og gi en fast pris på hele eller deler av prosjekteringsjobben for det du vil ha gjort. Vi kommer gjerne på befaring, og det er gratis.

Vi konsentrerer for tiden vår virksomhet på to geografiske områder.  Det er vestlandet fra Haugesund til Sognefjorden, og Osloområdet.  Vi kan imidlertid gjerne påta oss oppdrag i andre deler av landet.

Som sagt leverer vi alle typer arkittjenster.  Gjennom nettverkssamarbeid med andre mindre kontorer påtar vi oss også større oppdrag.  Etter hvert har det imidlertid utkrystalisert seg noen områder hvor vi mener å ha spessielt god kompetanse.  Dette er:


-     Arealprosjektering og samfunnsplanlegging
-    Boligbygging, inklusive alt fra tilbygg på eneboliger til blokkbebyggelse
-    Bruksendringer
-    Eiendomsseksjonering
-    Brannteknisk prosjektering
-    Rådgivning og bistand innen bygningsrett og bygningsøkonomi
-    Kontrollfunksjoner
-    Økologi i bygging og planlegging

Sist oppdatert onsdag 16. mars 2011 11:45
 


 

 

Ansvarsrett